Главная страница
qrcode

Контрольна робота для слухачів 713бз навчальної групи. Контрольна робота з дисципліни Електротехнічні матеріали


НазваниеКонтрольна робота з дисципліни Електротехнічні матеріали
Дата13.09.2020
Размер97 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаКонтрольна робота для слухачів 713бз навчальної групи.doc
ТипКонтрольна робота
#40924
Каталог

Контрольна робота з дисципліни Електротехнічні матеріали

для слухачів 713БЗ навчальної групи

Примітки: контрольна робота виконується у зошиті та здається на перевірку напередодні підсумкової сесії. Номер варіанту слухач отримує у відповідності до порядкового номеру за журналом обліку навчальних занять. Контрольна робота складається із трьох завдань.

Виконання завдання №1 полягає у теоретичному викладенні отриманого питання та стислої доповіді на протязі 7-10 хв. на практичному занятті під час підсумкової сесії
Виконання завдань №2-3 полягає у практичному вирішенні задач.
Завдання №1
Варіант


1
ОЦК, ГЦК, ГПУ кристалічні решітки, їх параметри.
2
Основні механічні властивості електротехнічних матеріалів. Порядок їх визначення.
3
Діаграма стану сплавів, компоненті яких обмежено розчиняються в твердому стані.
4
Класифікація провідникових матеріалів, їх основні властивості.
5
Мідь та її сплави, класифікація, склад.
6
Алюміній та його сплави, класифікація, склад.
7
Петля Гістерезису, параметри, що по ній можна визначити.
8
Крива намагнічення магнітних матеріалів, параметри, що по ній визначаються.
9
Магнітна проникність, її види і способи визначення
10
Види поляризації діелектриків.
11
Види провідності напівпровідників, механізм провідності.
12
Поверхневий та об’ємний опір діелектриків, діелектричні втрати.
13
Вольт-амперні характеристики діода, варистора, термістора.
14
Види пробою діелектриків.
15
Типи хімічного зв’язку матеріалів.
16
Контактна різниця потенціалів провідникових матеріалів.Завдання №2

З металевої стрічки шириною а і завтовшки b необхідно виготовити шунт опором R1R2
Варіант
аb, мм
R1R2, 2 / м
1
1,2
0,8
1,4
5,2
0,068
2
1,3
0,6
2,5
8,3
0,056
3
1,4
0,4
1,2
3,8
0,042
4
1,5
0,5
3,0
6,3
0,036
5
1,6
0,8
3,4
7,2
0,068
6
1,7
0,6
4,5
6,6
0,056
7
1,8
0,4
5,2
7,6
0,017
8
1,9
0,5
6,0
8,4
0,025
9
2,0
0,6
1,2
5,0
0,020
10
2,1
0,8
2,0
4,5
0,032
11
2,3
1,0
1,8
4,0
0,068
12
2,5
1,2
1,6
4,2
0,056
13
2,7
1,4
2,0
3,8
0,042
14
2,9
1,6
2,5
4,4
0,036
15
3,0
1,8
3,0
5,1
0,068
16
3,2
2,0
3,2
5,0
0,068


Завдання №3

Мідний циліндричний провід перерізом S має поліхлорвінілову ізоляцію товщиною d, яка заекранована мідним обплетенням. Обчисліть діелектричні втрати в ізоляції на 1 км проводу при температурах 20-60°С і частотах 50 і 400 ГЦ. Напруга між жилою і обплетенням рівна U (діюче значення).

Варіант
S, мм
d, мм
U, кВ
ε
tg δ
1
18
4
1,0
4,5
0,06
2
20
5
1,1
5,0
0,08
3
22
6
1,2
5,5
0,09
4
24
7
1,3
6,0
1,01
5
26
8
1,4
5,5
1,05
6
28
9
1,5
5,0
1,10
7
30
10
1,6
4,5
1,15
8
32
11
1,7
4,0
2,00
9
34
12
1,8
3,5
2,06
10
36
13
1,9
6,0
3,00
11
38
14
2,0
5,5
2,50
12
40
15
2,2
4,0
2,10
13
42
16
2,4
3,5
1,80
14
44
17
2,6
4,0
1,40
15
46
18
2,8
4,5
0,09
16
48
19
3,0
5,0
0,08


Під час підготовки до занять необхідно користуватись наступною літературою:

Основна література

1. Коробейников С.М. Диэлектрические материалы: Учебное пособие, Новосибирск, НГТУ, 2000, 67 с. (http://etm.power.nstu/trud/index

2. Богородицкий Н.П. и др. Электротехнические материалы: Учебник для электротехн. и энерг. спец. вузов / Н.П.Богородицкий, В.В.Пасынков, Б.М.Тареев. - 7-е изд., перераб. и доп. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1985. - 304 с. 

 3. Справочник по электротехническим материалам: в 3-х т. / Под ред. Ю.В.Корицкого и др. - 3-е изд., перераб. - М.: Энергоатомиздат

4. Арзамасов Б.Н. «Материаловедение», Москва: «Машиностроение», 1986г., – 384с.

5. Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. «Электротехнические материалы», Учебник для вузов, – Л.: «Энергоиздат». Ленинградское отделение, 1985г. – 304с.

7. Ян Штофа. «Электротехнические материалы в вопросах и ответах», М.: «Энергоатомиздат», 1984 г. – 200 с.

8. Антипов Б.Л., Сорокин В.С., Терехов В.А. «Материалы электронной техники»: Задачи и вопросы, М.: «Высшая школа», 1990 г. – 208 с.
Додаткова література

9. Мозберг Р.К. Материаловедение: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. - М.: Высш. шк., 1991. - 448 с.

 10. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. - Учебник для ВУЗов, 3-е издание, перераб. М.: Машиностроение, 1990, 528 с.

 11. Рез И.С., Поплавко Ю.М. Диэлектрики. Основные свойства и применение в электронике. - М.: Радио и связь, 1989. - 288 с.

12. Неизвестный И.Г., Придачин Н.Б. Физика поверхности полупроводников: В 2-х ч.: Лекции /Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 1994. - Ч. 1. - 184 с.

14. Композиционные резисторы для энергетического строительства /Горелов В.П., Пугачев Г.А. - Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. - 216 с.

15. Мишин Д.Д. Магнитные материалы: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1991. - 384 с.

16. Дубровский В.Г. Введение в теорию сверхпроводимости: Конспект лекций /Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 1993. - 72 с.

перейти в каталог файлов


связь с админом